Bærekraft

 

Helt vilt god makrell!

Det som er bra for havet er bra for folk. Vi stiller derfor høye krav til hvor og hvordan makrellen vår er fisket og vil ønsker å bidra til et langsiktig og balansert vern av råvaretilgangen. Derfor er det godt å vite at vår makrell både er villfanget og bærekraftig fisket.

Bærekraft i Orkla

Bærekraft står høyt på agendaen i Orkla. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale helse- og bærekraftsutfordringene.

Les mer