Bærekraft

 

Helt vilt god makrell!

Det som er bra for havet er bra for folk. Vi stiller derfor høye krav til hvor og hvordan makrellen vår er fisket og vil ønsker å bidra til et langsiktig og balansert vern av råvaretilgangen. Derfor er det godt å vite at vår makrell både er villfanget og bærekraftig fisket.

Fiske med respekt – innkjøp med omtanke

Den er lett å kjenne igjen på sin strømlinjeformede, stripete kropp. Den kan bli 25 år gammel, og nå opp mot 65 cm og bli godt over 3,5 kilo.

Når vi lager Stabbur-Makrell brukes kun makrell av beste kvalitet. Fisken lever vilt, og fanges i Nordsjøen, havområdene rundt Irland og de britiske øyene og Norskehavet. Vi overvåker nøye hvor fisken fanges, og våre innkjøp baseres på opplysninger fra vitenskapelige råd fra blant annet ICES (International Council for the Exploration of the Sea). ICES råd ligger til grunn for de kvotene som settes for makrellen vi fisker.  Makrell regnes også som et godt valg av WWF fordi bestanden anses å være svært god. Du kan altså spise vår makrell med god samvittighet.

Vi vet navnet på hver eneste fiskebåt som leverer makrell til vår fabrikk, slik at vi kan spore makrellen vi bruker fra sjø til tallerken. Dessuten er alle leverandører av råvarer og vår egen fabrikken sertifisert av MSC, som belønner bærekraftig fiske.

Bærekraft i Orkla

Bærekraft står høyt på agendaen i Orkla. Vi ønsker å ta vår del av ansvaret og bidra til å løse de globale helse- og bærekraftsutfordringene.

Les mer